Extraordinaire Eberron Enema

Eventyret so far...

Valerian, Ballack, Arcades og Kahran blev for et halvt års tid siden ansat af en smuk kvinde ved navn Angleriel (eller noget lignende tjavs) til at finde dele af en metalplade med en indgraveret opskrift på. Det viste sig hurtigt at også en flok warforged, samt en organisation kendt som “emerald claw” var på jagt efter dette “skema”. Efter noget pression, fandt gruppen ud af, at Angleriel arbejdede for Merrix, chefen for den lokale branch af house Cannath. Ifølge legenden var house Cannath dem der oprindeligt producerede warforged.

Det viste sig hurtigt at house Cannath ikke var den originale kilde til intelligent design, men at de blot havde luret en grov metode af fra nogle kæmpevæsner der ikke længere var at finde i denne verden. Skemaet var således en opskrift på den oprindelige prototype. De nu eksisterende warforged var i sammenligningen med prototypen hvad en knallert 45 er til en 1600 cc diesel Harley.

Da al videre produktion af warforged var erklæret strengt forbudt ved lov, havde partyet (minus Valerian) et lidt anstrengt forhold til at levere det til Merrix. Det viste sig også, at de warforged der ledte efter samme stumper, var til at forhandle med og deres interesse i skemaet var, efter eget udsagn “forbundet med det faktum at reproduktion var besværligt”.

Det viste sig relativt hurtigt at Merrix var en kold psykopat, der ikke skyede nogle midler, for at opnå sit mål. Derfor slog vi os sammen med “Saber”, “spear” og “scroll”. “Dagger” var desværre omkommet ved en party-relatret arbejdsulykke under en 100 m lang kravletur på et reb.

Den sidste del af skemaet, selve basen, blev fundet i et kolosalt tempel, hvor vi antager at en sådan prototye var at finde. Der var i hvert fald en enorm construct, der på enhver måde virkede truende. Da flere gruppemedlemmer pludselig følte en enorm trang til at aktivere dyret, blev den mere eller mindre effektivt destrueret. Herefter vendte gruppen tilbage til Sharn.

Det lykkedes at overtale en leder af house Cannath et stykke derfra, til at kigge Merrix’ aktiviteter efter i sømmene. Merrix havde på det tidspunkt betalt en gruppe hensynsløse banditter for at eleminere vore warforged allierede og kidnappe Valerian. Gruppen reagerede prompte for at befri Valerian, inden han kastede CPR-, sko- og konto-nummer efter bortførerene.

Hele redeligheden endte med en klækkelig belønning til gruppen, for det flotte arbejde.

Efter et par måneders lediggang er gruppen i Sharn blevet hyret af lokal forsker ved navn Sur’kil til en arkæologisk expedition til Q’Barra. Q’Barra er en (forholdsvis) svært tilgængelig halvø, grænsende op til det sydvestlige Khorvaire, der efter The Last War er blevet en slags tilflugtsstat for de borgere der under og efter krigen, ikke kunne tilslutte sig hverken metoder eller resultater af krigen. Q’Barra ligger derfor – i princippet – uden for de fem ledende nationers jurisdiction og er samtidig lidt af en uudforsket frontier.

Questen er relativt simpel: Find et gammelt tempel til en forlængst glemt drageguddom, dybt inde i junglen og vend tilbage med en række artifakter af historisk interesse for Sur’Kil. Gruppen er blevet hyret for 4 uger til 250 gp pr næse pr uge (de har fået halvdelen up front) med mulighed for forlængelse. De er desuden blevet udstyret med 2 Sending Stones til holde Sur’Kil orienteret om fremgangen og fund.

Efter en uges rejse med Airship til Q’Barra (hvor gruppen greb en rogue i at plante små metalbarrer i oppakning og tøj) ankom gruppen til Adderport i Q’Barra. Grundet et par ninja Gather Info og Bardic Lore fra Valerian, fik gruppen den fremragende idé at opsøge en af de indfødte lizardmen stammer for at skaffe en guide, der kunne føre dem til templet. Forhandlinger med en af disse stammer (valgt mere eller mindre tilfældigt, hvis jeg husker ret) endte med gruppen blev bevilliget en guide mod, at gruppen indvilligede i at tilbageskaffe et stamme arvestykke (et helligt spyd) røvet af templets nuværende beboere – en flok særdeles fjendtligt indstillede blackscale lizardmen, der med vold, og afpresning var igang med at sætte sig som områdets lizard-kaliffer. Gruppen skaffede noget intel og fandt ud af at templet – udover stammen af blackscales – også husede et søskendepar drager der efter sigende var efterkommere af den dragegud som templet var dedikeret til.

For at gøre en kort historie lang, ruskede gruppen Blackscalestammen OG dragerne rundt, men blev selv grundigt rundrusket. Bl.a. skete der noget relativt mystisk med Valerian. Han blev to gange i kampen fældet, og begge gange udløstes der en eller anden negativ energi effekt omkring ham, der pådrog folk i nærheden skade, men sørgede for, at han ikke selv stillede træskoene. Da vi holdt sidste gang, stod folk foran templet og var særdeles forpustede…

Comments

Hej Drenge – jeg har lige opdateret loggen, så den er up-to-date.

Eventyret so far...
DrNick

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.