Extraordinaire Eberron Enema

Kamp og Kødnapning

Uden flere direkte spor, besluttede gruppen at gennemgå de officielle dokumenter, for at se, om nogle af navnene fra listen dukkede op. Det viste sig hurtigt at flere sider var fjernet og efter en mindrer konference med byens ældre, viste de sig at de manglende sider var relateret til en større ejendom lidt uden for byen.
Oprindeligt var det Taias’ far Achen’s ejendom. Taias og hans mor var blevet smidt på porten og Achen var selv omkommet under en antaget jagtulykke. Achen var den adelige i området, og hans titel og land gik til hans nærmeste ven Ustor, Cephers far. En rum tid senere var Taias vendt tilbage og købte faderens ejendom tilbage. Her slog han sig ned, sammen med Jaehmeist og deres Party.
En grundig undersøgelse af huset viste, at det havde været tømt længe. Døren til kælderen var af væsentligt bedre kvalitet og her var der gået grundigt til værks. Etagen var nærmest støvsuget.

Med uforrettet sag, blev Cephers’ hus noget grundigere gennemsøgt. Denne gang blev der i garderobeskabet fundet en kultistkåbe med et ukendt symbol og en magisk dagger til ceremonielt formål. Symbolet var ikke kendt af nogen i gruppen, så Arcades faxede symbolet til sit hjem-universitet, for at finde ud af mere. I et forsøg på at finde flere kultister, blev magi anvendt og 6-7 antagede kultister blev fundet, med tanke om inderetning dagen efter.

Mens Ballack trænede Pecks uden for byen og Snitch og Arcades søgte, blev Valerian brutalt banket ned, mens han sad på kroen. De andre tre opdagede først ikke Valerians forsvinden, deres første syn var hele kroen i flammer, mens flere kultister forsøgte at barikadere døren udefra.

Ballack red dem ned og fortsatte efter en lyssky type, der virkede som udkigspost. Han blev beordret at måde på konstabelkontoret morgenen efter. Imens var Snicth listet ind i kroen, for at se hvad der foregik. En zombielignende ting, dog med en form for bevidsthed, og en hoben brændende skeletter var igang med at udrense overetagen. En hellig svada fra Arcades og en håndfuld kølleslag fik dog dysset ballademagerne til ro.

Da det gik op for gruppen at Valerian var kidnappet, satte de straks efter misdæderne. Kort inden Valerian blev skippet ombord på en pram, blev han befriet. Snitch gemte sig under prammen, for at samle oplysninger om, hvem disse mennesker var.

Efter en god nats søvn, travede gruppen hen til konstabelkontoret og kultisten blev afhørt. De arbejdede for “mesteren” og belønningen ville være penge og evigt liv. Adspurgt om interessen i “mesteren” kunne han ikke fortælle meget, andet end at Valerian var bærer af “sæden”. Selv var han blot menigt medlem, men mente bestemt at næstkommanderende var agenten for House Sivis i byen. Han var desværre forduftet, som alle andre kultister. Til gengæld blev der enkelte steder fundet små beholdere med blod. Disse optog Arcades meget og de var tilsyneladende en slags bindeled mellem denne verden og en parallel skyggeverden af negativ energi. En ID kombineret med research i Cephers bibliotek, ledte frem til at dette blod var en blanding mellem mesterens og menige kultisters blod og havde tilhensigt, at forlænge kultisternes liv. Efter en indskydelse fra Arcades, blev Valerians blod også undersøgt. Også det havde et strejf af magi. Valerians blod var på een eller anden måde en art komplimentær energi til det allerede fundne blod. Der blev over vejet følgende: Hvis det fundne blod trak energi fra skyggeverdenen til denne og holdt værten ung og fyriig, så var Valerians blod måske noget der kunne overføre energi til skyggeverdenen og vække denne entitet/essens.

Konstablen besluttede at tilkalde en kongelig garison, for at få stabiliseret situationen i byen.

Da Snitch vendte tilbage, kunne han fortælle at den enlige kidnapper på båden to gange havde rendevouzet med flere tropper, de var nu ialt 8. De virkede som trænede lejesvende og de hyrede en båd til Karnath. Herefter vendte Snitch tilbage til baywater.

Comments

Har lige rettet – et par detaljer. Skal jeg skrive noget ind om de ritualer Arcades har fundet, eller holder I selv styr på dette?

Kamp og Kødnapning
 

Well… jeg havde selv tilføjet en kommentar (under det forkerte referat, DOH!) om at have faxet symbolet hjem, så jeg har ikke mere nu, ud over at jo, det kunne måske være helt fint med en kommentar om de forskellige ritualer – jeg vil godt æde min gamle kat på at vi ellers har glemt det næste gang, eller det i hvert fald bliver “var der ik’ nå’et mæ’ nå’en ritualer” – og så skal du jo alligevel til at opsummere :-)

Kamp og Kødnapning
DrNick

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.