Extraordinaire Eberron Enema

Offerbud

Da gruppen ikke havde stort kendskab til Kahrans færden, blev det besluttet at udlicitere opgaven til 3. aktør. Gruppen ville således få besked, når der var nyt i sagen.

Istedet blev Jaehmeist aner sporet til en lille landsby ved navn Baywater, ca. 14 dagsrejser nordpå. Turen blev tilbagelagt på hest og foregik uden overraskelser. Gruppen gik direkte til hestens mund, og fik en aftale istand med borgmesteren, Cepher. På trods af borgmesterens forsikringer om uvidenhed, mente Arkades dog at kunne spore en usikkerhed eller overrasket mine. Med uforrettet sag besluttede gruppen at benyttet sig af manuel informationssamling, nærmere betegnet et lille indbrud i borgmesterens hus.

I mellemtiden havde Valerian hørt et rygte, om menneskeofringer ude i skoven. For 50 år siden var en pige fundet myrdet, i noget der lignede et ritual. Scenariet havde tilsyneladende gentaget sig endnu engang for 25 år siden. Der blev spekuleret i, om det ville ske igen, 25 år efter. Det viste sig, at konstablen var blevet ansat til at efterforske mordet, men borgmesteren havde bedt ham om at gøre sig meget lidt umage.

Snitch lukkede sig ind i borgmesterens bolig med en hovednøgle. De viste sig at der var 2 rum af stor interesse, begge med betydelige låse og magiske fælder. En alarm gik igang og Snitch fortrak hurtigt. Han betalte en handlende for et alibi, der viste sig nyttigt. Kort efter blev gruppen forhørt af konstabel Tax. Alle slap dog for tiltale.

Igen viste Valerian sig effektiv og fik opsporet det tidligere offers daværende kæreste Otto Leisner. Otto kunne dog ikke fortælle meget, ud over han vens, Bjarne bolledej, mærkværdige opførsel efter mordet. Efter trusler om at blive sat i forbindelse med mordet, kunne Bjarne fortælle, at han havde set forbrydelsen. I skoven var nogle gamle ruiner blevet brugt til ofringen. Den var foretaget adskillige skikkelser, hvoraf en havde et dragonmark.

Med oplysninger om lokationen begav gruppen sig ud til ruinerne. Her hang der et kvindelig over en alterlignende parabol, med et sindrigt rillesystem i. En Speak with Dead afslørede, at hun var blevet gaflet i byen, uden at have set sine overfaldsmænd og at ofringer var forestået af tre personer med en entourage af goons. Gruppen mistænkte straks Cepher. Snitch skyggede ham og fandt, at Cepher aldrig sov og evnede at sidde unaturligt stille i timevis. Gruppen antog at der var ikkedøde indblandet. Arkades havde en formular der gjorde det umuligt for ikkedøde at se og høre brugeren. Det viste sig at Tax ikke havde problemer med at se og høre gruppen, men borgmesteren opdagede ikke gruppen, på 30 cm’s afstand.

Arkades og Ballarck brød ind i Cephers familiekrypt idet de mistænkte Cepher for i virkeligheden at impersonere sin far, byens tidligere borgmester. De fandt dog faderens lig og gik med uforrettet sag.

Gruppen tog konstabel Tax i ed og fundet af pigen blev mørklagt et døgns tid. Gruppen fik carte blanche til at gå efter borgmesteren uforstyrret.

Konfronteret med gruppen, foreslog Cepher at købe Valerian for 10 klik. Selvom det var et fremragende tilbud, følte resten af gruppen sig skræmt af udsigten til omdeling af løbesedler med gruppens cpr-, sko-, tlf.- og konto-numre og afslog derfor. Kamp brød ud og borgmesteren, samt dennes lakaj blev tilintetgjort, sidstnævnte af konstablen, der belejligt dukkede op. Efter kampen skrællede gruppen Cephers study og bibliotek og fandt, udover et omfattende korpus af litteratur om divination og necromancy, også et håndskrevet notat hvorpå Valerians navn optrådte. Tilsyneladende i en rækkefølge: Taias – Inan – Zeas – Valerian.

Comments

Udmærket – lige en lille tilføjelse: Arcades har fået faxet en beskrivelse af symbolet på kultisternes kutter til sit universitet sammen med en sjat guld i håbet om at en student i “kedelig jord” eller lignende kan fortælle hvad det er for nogle hoveder vi har med at gøre.

Offerbud
Johnni

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.